ÜCRETSİZ SERVİSLERİMİZ

 • Hırsızlığa karşı yüksek güvenlik önlemleri

 • Detaylı ve gelişmiş DNS yönetimi

 • E-Posta yönlendirme hizmeti

 • Whois bilgilerinizin SPAM’a karşı korunması

Lütfen satın almak istediğiniz domain uzantısını seçiniz.

* Bu İşarete Sahip Alan Adları Belge Gerektirir.

ÜCRETSİZ SERVİSLERİMİZ

 • Hırsızlığa karşı yüksek güvenlik önlemleri

 • Detaylı ve gelişmiş DNS yönetimi

 • E-Posta yönlendirme hizmeti

 • Whois bilgilerinizin SPAM’a karşı korunması

Lütfen satın almak istediğiniz domain uzantısını seçiniz.

* Bu İşarete Sahip Alan Adları Belge Gerektirir.

ÜCRETSİZ SERVİSLERİMİZ

 • Hırsızlığa karşı yüksek güvenlik önlemleri

 • Detaylı ve gelişmiş DNS yönetimi

 • E-Posta yönlendirme hizmeti

 • Whois bilgilerinizin SPAM’a karşı korunması

Lütfen satın almak istediğiniz domain uzantısını seçiniz.

* Bu İşarete Sahip Alan Adları Belge Gerektirir.

ÜCRETSİZ SERVİSLERİMİZ

 • Hırsızlığa karşı yüksek güvenlik önlemleri

 • Detaylı ve gelişmiş DNS yönetimi

 • E-Posta yönlendirme hizmeti

 • Whois bilgilerinizin SPAM’a karşı korunması

Transfer İşlemi Detayı

 • Her Satıra 1 Domain Gelecek Şekilde Yazınız
 • Domain İsimlerini Uzantıları ile Birlikte Yazınız
 • Transfer Ödemesini Yaptıktan Sonra Whois Bilgilerinde Bulunan Mail Adresine Gelen Onay İşlemini Tamamlamanızın Ardından Transfer İşlemi 7 Gün Sürecektir.

* .tr uzantılı domainler belge gerektirir.

 • com.tr
 • biz.tr
 • info.tr
 • org.tr
 • net.tr
 • gov.tr
 • tv.tr
 • bel.tr
 • tel.tr
 • name.tr
 • gen.tr
 • web.tr
 • av.tr
 • dr.tr
 • k12.tr
 • edu.tr
 • pol.tr
 • bbs.tr
 • tsk.tr
 • kep.tr

".com.tr" için gerekli belgeler

Aşağıda yer alan resmi belgelerden faaliyet alanınıza uygun olanlardan sadece bir tanesini göndermeniz yeterli olacaktır.
 • Ad-soyad.com.tr için, kimlik bilgileri ile birebir uyuşan alan adı başvurularında belge gerekmemektedir. Ancak, kimlik bilgileri ile başvurulan alan adının birebir uyuşmaması ya da Mernis sistemine bağlanırken teknik bir problem oluşması halinde, T.C. kimlik numarası bulunan nüfus cüzdanı fotokopisi ya da üzerinde T.C. kimlik numarası bulunmayan nüfus cüzdanı fotokopisinin yanı sıra T.C. kimlik numarasının bulunduğu bir web sayfasından alınan çıktının fotokopisi,
 • Ticari amaçlı tüzel kişilikler ve kuruluşlar için, aşağıdaki üç maddede sözü geçen belgelerden herhangi bir tanesi,
  • Ticaret odasından alınmış olan "Faaliyet Belgesi", "Ticari Sicil Belgesi", "Oda Sicil Kayıt Sureti" ya da Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayınlanmış olan ticaret ünvanı ilanı,
  • Türk Patent Enstitüsü'nden alınmış "Marka Tescil Belgesi" ya da "Marka Başvuru Belgesi",
  • Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Odası'ndan alınmış olan "Sicil Tasdiknamesi" ya da "Ticari Sicil Gazetesi",
 • İlgili yerleşim birimine ait portal oluşturmak için, başvuran belediyeler için belediye başkanı imzalı talep yazısı,
 • Vakıf, dernek ya da odalar için, "Dernek Tüzüğü", "Vakıf Senedi" ya da "Kuruluş Kanunu",
 • Otel ve tatil köyleri için, Turizm Bakanlığı'ndan alınmış "Turizm İşletmesi Belgesi",
 • Seyahat acenteleri için, Turizm Bakanlığı'ndan alınmış "Seyahat Acentesi İşletme Belgesi",
 • Dershaneler için, Milli Eğitim Bakanlığı "Özel Öğretim Kurumları Ruhsatnamesi",
 • Televizyon programları için, Kültür Bakanlığı'ndan alınmış "Televizyon Gösterim Belgesi"
 • Film adları için, Kültür Bakanlığı Telif Hakları ve Sinema Genel Müdürlüğü'nden alınmış kayıt tescil belgesi,
 • Sanatçılar için, bağlı bulundukları meslek birliği, dernek ya da odadan(MESAM, SESAM, ÇASOD, vb.) üye kayıt belgesi,
 • Özel hastaneler için, Sağlık Bakanlığı'ndan alınmış "Özel Hastane Açılış ve Mesul Müdürlük Ruhsatı",
 • İrtibat büroları için, Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü'nden alınmış "İrtibat Bürosu Açılım Belgesi",
 • Yabancı bir kuruluşun Türkiye distribütörlüğünü ya da temsilciliğini yapan kuruluşlar için, başvurulan alan adına ait tescil belgesi gerekmektedir. Bunun yanı sıra isim sahibi şirketin başvurulan alan adının distribütör ya da temsilci şirket tarafından alınabileceğine dair iznini belgeleyen antetli kağıtları üzerinde, imzalı ve kaşeli yetki belgesi,
 • Radyo ve televizyonlar için, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK)'ndan alınmış frekans tahsisini bildiren resmi yazı,
 • Dergi ve gazeteler için, "derginin/gazetenin aslı" ve "Mevkute Beyannamesi Alındı Belgesi",
 • Süresiz yayınlar için, yayının aslı,
 • İlaç isimleri için, "Yabancı Tıbbi Müstahzarlar Ruhsatnamesi",
 • Çiftlikler için, bağlı bulunduğu ziraat odasından kayıt belgesi.
 • Gemiler için, "Türkiye Cumhuriyeti Gemi Tasdiknamesi"
 • Fuarlar için, Resmi Gazetede yayınlanan "Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Fuar Takvimi Tebliği" veya Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınan "Fuar İzni Yazısı"
 • Özel numaralar için, Türk Telekomünikasyon Kurumundan alınan "Özel Servis Numarası Tahsis Belgesi"

".biz.tr" için gerekli belgeler

".biz.tr" alan adlarına yapılacak başvurular için hiç bir aşamada belge istenmemektedir.

".info.tr" için gerekli belgeler

".info.tr" alan adlarına yapılacak başvurular için hiç bir aşamada belge istenmemektedir.

".org.tr" için gerekli belgeler

 • Dernek ve vakıflar için yapılan alan adı başvurularında, başvuru yapan organizasyonun kuruluş kanunu, vakıf senedi veya dernek tüzüğünün -ilk üç sayfası ile son sayfasının- ".tr" Alan Adı Yönetimi'ne iletilmesi gerekmektedir.
 • Proje ve kongre gibi kar amacı bulunmayan oluşumların ise ".org.tr" ikinci düzey alt alan adına başvurabilmesi için en az üç sivil toplum kuruluşundan destek yazısı alması gerekmektedir.

".net.tr" için gerekli belgeler

Aşağıda yer alan belgelerden, faaliyet alanınıza uygun olan bir tanesinin Nic.tr(".tr" Alan Adları) Yönetimi'ne iletilmesi yeterli olacaktır.
 • Telekomünikasyon Kurumu'ndan alınmış "İSS (İnternet Servis Sağlayıcı) Genel İzin Belgesi" (Telekomünikasyon Lisansı),
 • Web tabanlı çalışan tüm kişi ya da kuruluşlar için, başvuran kişi ya da kuruluş tarafından başvurunun ayrıntılarını içeren (var olan .com ya da .net uzantılı web sayfalarının adresleri vb.) bir dilekçe (kişi adına yapılan başvurularda ilgili kişinin nüfus cüzdanı fotokopisi ile birlikte),
 • İnternet hizmeti vereceğini beyan ederek "net.tr" uzantısı için başvuran kişi ya da kuruluşlar için, başvurunun ayrıntılarını içeren ve yapılacağı taahhüt edilen web sayfanın yapılmadığının tespiti durumunda, ilgili alan adının silineceğinin kabul edildiğini belirten bir dilekçe (kişi adına yapılan başvurularda ilgili kişinin nüfus cüzdanı fotokopisi ile birlikte).
 • Dilekçe örneği için lütfen tıklayınız.

".gov.tr" için gerekli belgeler

 • Alan adının tahsisi için alan adı sahibi kuruluşun en üst makamı tarafından verilen antetli kağıt üzerinde imzalı ve kaşeli izin belgesinin ya da
 • "Alan Adı Tahsis Formu"nun yetkili kişi tarafından, imzalı ve kaşeli olarak ".tr" Alan Adı Yönetimi'ne gönderilmesi gerekmektedir.

".tv.tr" için gerekli belgeler

".tv.tr" alan adlarına yapılacak başvurular için hiç bir aşamada belge istenmemektedir.

".bel.tr" için gerekli belgeler

 • Alan adının tahsisi için, alan adını kullanacak belediyenin başkanı tarafından imzalı onay belgesinin ya da
 • "Alan Adı Tahsis Formu"nun yetkili kişi tarafından, imzalı ve kaşeli olarak ".tr" Alan Adı Yönetimi'ne gönderilmesi gerekmektedir.

".tel.tr" için gerekli belgeler

 • Alan adı tahsisinin hızla yapılabilmesi için, ".tr" Alan Adı Yönetimi veya onun yetkilendirdiği makamca başvuru ve tahsis sırasında belge istenmeyecektir. Ancak; tahsisi yapılan alan adı ile ilgili olarak çelişki (tutarsızlık), kötü niyet veya alan adı ticaretinin yapıldığına dair kanıt bulunması halinde, alan adı tahsisi yapılan kişiden dayanak belgelerini ibraz etmesi istenebilir. Herhangi bir uyuşmazlık durumunda telefon numarasının sahipliğine dayanak olarak, ilgili kurumla yapılan sözleşme, son ödenen fatura gibi belgeler kabul edilecektir.

".name.tr" için gerekli belgeler

 • Alan adı tahsisinin hızla yapılabilmesi için, ".tr" Alan Adı Yönetimi veya onun yetkilendirdiği makamlarca başvuru ve tahsis sırasında belge istenmeyecektir. Ancak, ".tr" Alan Adı Yönetimi ya da onun yetkilendirdiği makamlarca; tahsisi yapılan alan adı ile ilgili olarak çelişki (tutarsızlık), kötü niyet veya alan adı ticaretinin yapıldığına dair kanıtların bulunması halinde, alan adı tahsisi yapılan kişiden dayanak belgelerini ibraz etmesi istenebilir. Uyuşmazlık, itiraz gibi durumlarda ya da ilgili makamlarca gerekli görülmesi ve talep edilmesi durumunda nüfus cüzdanı, mesleki kimlik belgesi, veraset ilamı gibi belgeler geçerli kabul edilecektir.

".gen.tr" için gerekli belgeler

".gen.tr" alan adlarına yapılacak başvurular için hiç bir aşamada belge istenmemektedir.

".web.tr" için gerekli belgeler

".web.tr" alan adlarına yapılacak başvurular için hiç bir aşamada belge istenmemektedir.

".av.tr" için gerekli belgeler

 • ".av.tr" alt alan adının tahsisi ile ilgili olarak, TBB'nce bilgi notu, kurallar ve taahhütname başlıkları altında 3 grup döküman hazırlanmış ve bu dökümanlar http://www.barobirlik.org.tr/avtr/ adresinde kullanıcılara sunulmustur.
 • ".av.tr" uzantılı alan adlarının tahsis edilebilmesi için; tarafımıza yapılan başvuruyu takiben, Türkiye Barolar Birliği (TBB) web sitesinde yer alan online başvuru formunun doldurulması gerekmektedir. Bu işlemi takiben, yapılan alan adı başvurusu, TBB Bilişim Koordinatörlüğü'nce "av.tr Alan Adı Tahsis Kuralları" çerçevesinde denetlenecek, kurallara uygunsa TBB tarafından onay verilecektir. Başvurusu bulunan alan adı, TBB'ginden gönderilecek olan onayı takiben tahsis edilecektir.

".dr.tr" için gerekli belgeler

 • Bu alan adının tahsisi için, TTB'nce talep edilen bazı dökümanların TTB'ne sunulması gerekmektedir. İlgili dökümanlar http://www.ttb.org.tr/drtr adresinde kullanıcılara sunulmuştur. Başvurusu bulunan alan adları TTB tarafından ".tr" Alan Adı Yönetimi'ne gönderilecek olan onay yazısı dikkate alınarak tahsis edilir.
 • Alan adı tahsisinde "önce gelen alır" prensibi geçerlidir.

".k12.tr" için gerekli belgeler

 • Alan adı talebinde bulunan kuruluş devlet okulu ise, ilköğretim, lise ve dengi okulların müdürlük makamınca verilmiş, antetli kağıt üzerinde makamca imzalanmış ve kaşeli yazılı izin belgesinin, ya da Alan Adı Tahsis Formu'nun yetkili kişi tarafından, imzalı ve kaşeli olarak ".tr" Alan Adı Yönetimi'ne gönderilmesi gerekmektedir.
 • Alan adı talebinde bulunan kuruluş özel okul ise, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından verilen Kurum Açma İzin Belgesi ile ilgili belediyeye başvurularak temin edilen İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatı'nın ".tr" Alan Adı Yönetimi'ne gönderilmesi gerekmektedir.

".edu.tr" için gerekli belgeler

 • Alan adının tahsisi için alan adını kullanacak üniversitenin rektörlük makamınca verilmiş, antetli kağıt üzerinde, rektör ya da ilgili 1. derece imza yetkisi olan kişi tarafından imzalanmış ve kaşeli yazılı izin belgesinin ya da
 • "Alan Adı Tahsis Formu"nun yetkili kişi tarafından, imzalı ve kaşeli olarak ".tr" Alan Adı Yönetimi'ne gönderilmesi gerekmektedir.

".pol.tr" için gerekli belgeler

 • Alan adının tahsisi için alan adını kullanacak emniyet teşkilatının Emniyet Genel Müdürlüğü imzalı kaşeli onay belgesinin ya da
 • "Alan Adı Tahsis Formu"nun yetkili kişi tarafından, imzalı ve kaşeli olarak ".tr" Alan Adı Yönetimi'ne gönderilmesi gerekmektedir.

".bbs.tr" için gerekli belgeler

 • Alan adı tahsisinin hızla yapılabilmesi için, ".tr" Alan Adı Yönetimi veya onun yetkilendirdiği makamlarca başvuru ve tahsis sırasında belge istenmeyecektir. Ancak, ".tr" Alan Adı Yönetimi ya da onun yetkilendirdiği makamlarca; tahsisi yapılan alan adı ile ilgili olarak çelişki (tutarsızlık), kötü niyet veya alan adı ticaretinin yapıldığına dair kanıt bulunması halinde, alan adı tahsisi yapılan kişiden dayanak bilgi ve belgelerini ibraz etmesi istenebilir. Bu bilgi ve belgeler başvuru yapan kişinin nüfus ve ikamet bilgilerine ilişkin resmi belgeleri ile çalıştırdığı BBS sistemine ilişkin açıklayıcı teknik/idari bilgilerdir.

".tsk.tr" için gerekli belgeler

 • Alan adının tahsisi için alan adı sahibi kuruluşun T.C. Genel Kurmay Başkanlığı'ndan aldığı antetli kağıt üzerine hazırladığı imzalı ve kaşeli yazılı izin belgesinin ".tr" Alan Adı Yönetimi'ne gönderilmesi gerekmektedir.

".kep.tr" için gerekli belgeler

 • Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından Kayıtlı Elektronik Posta Hizmet Sağlayıcılığı (KEPHS) yetkilendirme belgesi.

Belgeli alan adları için önemli!

 • ".tr" uzantılı alan adı başvuruları sırasında, tarafımıza iletilmesi gereken form, dilekçe, ticari evrak, nüfus cüzdanı vb. belgelerin faks aracılığı ile iletilmesi durumunda, belgelerin üzerine ilgili alan adının okunaklı bir şekilde yazılması gerekmektedir.
 • Türkçe karakterli alan adları sisteminin hayata geçmesi ile birlikte bu konu daha da önem kazanmıştır.
 • Lütfen tarafımıza ileteceğiniz belgelerin üzerine alan adınızı ve -varsa- takip numaranızı not ediniz. Aksi takdirde, alan adları ile ilgili yanlış işlem yapılabilir, belgeleriniz, zamanında işleme alınamayabilir. Başarısız her başvuru için 5 TL Hizmet bedeli alınır.
Uzantı
1 Yıl
2 Yıl
3 Yıl
4 Yıl
5 Yıl
6 Yıl
7 Yıl
8 Yıl
9 Yıl
10 Yıl
com
8.49 $
16.98 $
25.47 $
33.96 $
42.95 $
51.94 $
59.93 $
68.92 $
76.91 $
84.49 $
net
6.99 $
12.88 $
19.87 $
26.86 $
33.85 $
40.84 $
47.83 $
54.82 $
62.91 $
69.90 $
org
8.49 $
16.98 $
25.47 $
33.96 $
42.95 $
51.94 $
59.93 $
68.92 $
76.91 $
84.49 $
info
8.49 $
16.98 $
25.47 $
33.96 $
42.95 $
51.94 $
59.93 $
68.92 $
76.91 $
84.49 $
biz
8.49 $
16.98 $
25.47 $
33.96 $
42.95 $
51.94 $
59.93 $
68.92 $
76.91 $
84.49 $
us
8.49 $
16.98 $
25.47 $
33.96 $
42.95 $
51.94 $
59.93 $
68.92 $
76.91 $
84.49 $
in
15.00 $
30.00 $
45.00 $
60.00 $
75.00 $
90.00 $
105.00 $
120.00 $
135.00 $
150.00 $
pw
8.49 $
16.98 $
25.47 $
33.96 $
42.95 $
51.94 $
59.93 $
68.92 $
76.91 $
84.49 $
eu
8.49 $
16.98 $
25.47 $
33.96 $
42.95 $
51.94 $
59.93 $
68.92 $
76.91 $
84.49 $
co
26.00 $
52.00 $
78.00 $
104.00 $
130.00 $
156.00 $
182.00 $
208.00 $
234.00 $
260.00 $
cc
26.00 $
52.00 $
78.00 $
104.00 $
130.00 $
156.00 $
182.00 $
208.00 $
234.00 $
260.00 $
name
8.49 $
16.98 $
25.47 $
33.96 $
42.95 $
51.94 $
59.93 $
68.92 $
76.91 $
84.49 $
bz
20.00 $
40.00 $
60.00 $
80.00 $
100.00 $
120.00 $
140.00 $
160.00 $
180.00 $
200.00 $
de
10.00 $
-
-
-
-
-
-
-
-
-
es
10.00 $
20.00 $
30.00 $
40.00 $
50.00 $
60.00 $
70.00 $
80.00 $
90.00 $
100.00 $
xxx
100.00 $
200.00 $
300.00 $
400.00 $
500.00 $
600.00 $
700.00 $
800.00 $
900.00 $
1000.00 $
la
40.00 $
80.00 $
120.00 $
160.00 $
200.00 $
240.00 $
280.00 $
320.00 $
360.00 $
400.00 $
tv
33.00 $
66.00 $
99.00 $
132.00 $
165.00 $
198.00 $
231.00 $
264.00 $
297.00 $
330.00 $
ru
14.01
28.02
42.03
56.04
70.05
-
-
-
-
-
sx
33.00 $
66.00 $
99.00 $
132.00 $
165.00 $
198.00 $
231.00 $
264.00 $
297.00 $
330.00 $
ws
10.00 $
20.00 $
30.00 $
40.00 $
50.00 $
60.00 $
70.00 $
80.00 $
90.00 $
100.00 $
pro
15.00 $
30.00 $
45.00 $
60.00 $
75.00 $
90.00 $
105.00 $
120.00 $
135.00 $
150.00 $
nl
10.00 $
20.00 $
30.00 $
40.00 $
50.00 $
60.00 $
70.00 $
80.00 $
90.00 $
100.00 $
mn
40.00 $
80.00 $
120.00 $
160.00 $
200.00 $
240.00 $
280.00 $
320.00 $
360.00 $
400.00 $
com.tr
25.00 TL
45.00 TL
65.00
84.00 TL
100.00 TL
-
-
-
-
-
biz.tr
15.00 TL
28.00 TL
40.00 TL
50.00 TL
60.00 TL
-
-
-
-
-
web.tr
15.00 TL
28.00 TL
40.00 TL
50.00 TL
60.00 TL
-
-
-
-
-
gen.tr
15.00 TL
28.00 TL
40.00 TL
50.00 TL
60.00 TL
-
-
-
-
-
tv.tr
15.00 TL
28.00 TL
40.00 TL
50.00 TL
60.00 TL
-
-
-
-
-
info.tr
15.00 TL
28.00 TL
40.00 TL
50.00 TL
60.00 TL
-
-
-
-
-
name.tr
15.00 TL
28.00 TL
40.00 TL
50.00 TL
60.00 TL
-
-
-
-
-
bbs.tr
15.00 TL
28.00 TL
40.00 TL
50.00 TL
60.00 TL
-
-
-
-
-
actor|3|514
20.00 TL
40.00 TL
60.00 TL
80.00 TL
100.00 TL
-
-
-
-
-
agency|2|517
20.00 TL
40.00 TL
60.00 TL
80.00 TL
100.00 TL
-
-
-
-
-
associates|3|521
20.00 TL
40.00 TL
60.00 TL
80.00 TL
100.00 TL
-
-
-
-
-
bar|1|523
20.00 TL
40.00 TL
60.00 TL
80.00 TL
100.00 TL
-
-
-
-
-
bid|1|526
20.00 TL
40.00 TL
60.00 TL
80.00 TL
100.00 TL
-
-
-
-
-
blackfriday|3|529
20.00 TL
40.00 TL
60.00 TL
80.00 TL
100.00 TL
-
-
-
-
-
capital|3|531
20.00 TL
40.00 TL
60.00 TL
80.00 TL
100.00 TL
-
-
-
-
-
cards|3|533
20.00 TL
40.00 TL
60.00 TL
80.00 TL
100.00 TL
-
-
-
-
-
catering|3|537
20.00 TL
40.00 TL
60.00 TL
80.00 TL
100.00 TL
-
-
-
-
-
christmas|3|539
20.00 TL
40.00 TL
60.00 TL
80.00 TL
100.00 TL
-
-
-
-
-
cleaning|3|541
20.00 TL
40.00 TL
60.00 TL
80.00 TL
100.00 TL
-
-
-
-
-
club|1|507
20.00 TL
40.00 TL
60.00 TL
80.00 TL
100.00 TL
-
-
-
-
-
co.com|3|544
20.00 TL
40.00 TL
60.00 TL
80.00 TL
100.00 TL
-
-
-
-
-
community|3|546
20.00 TL
40.00 TL
60.00 TL
80.00 TL
100.00 TL
-
-
-
-
-
condos|3|548
20.00 TL
40.00 TL
60.00 TL
80.00 TL
100.00 TL
-
-
-
-
-
consulting|3|553
20.00 TL
40.00 TL
60.00 TL
80.00 TL
100.00 TL
-
-
-
-
-
cooking|3|555
20.00 TL
40.00 TL
60.00 TL
80.00 TL
100.00 TL
-
-
-
-
-
cool|2|557
20.00 TL
40.00 TL
60.00 TL
80.00 TL
100.00 TL
-
-
-
-
-
country|3|559
20.00 TL
40.00 TL
60.00 TL
80.00 TL
100.00 TL
-
-
-
-
-
cruises|3|561
20.00 TL
40.00 TL
60.00 TL
80.00 TL
100.00 TL
-
-
-
-
-
dance|1|563
20.00 TL
40.00 TL
60.00 TL
80.00 TL
100.00 TL
-
-
-
-
-
dating|3|566
20.00 TL
40.00 TL
60.00 TL
80.00 TL
100.00 TL
-
-
-
-
-
democrat|1|568
20.00 TL
40.00 TL
60.00 TL
80.00 TL
100.00 TL
-
-
-
-
-
engineering|3|570
20.00 TL
40.00 TL
60.00 TL
80.00 TL
100.00 TL
-
-
-
-
-
events|3|572
20.00 TL
40.00 TL
60.00 TL
80.00 TL
100.00 TL
-
-
-
-
-
exchange|3|574
20.00 TL
40.00 TL
60.00 TL
80.00 TL
100.00 TL
-
-
-
-
-
expert|3|576
20.00 TL
40.00 TL
60.00 TL
80.00 TL
100.00 TL
-
-
-
-
-
exposed|3|578
20.00 TL
40.00 TL
60.00 TL
80.00 TL
100.00 TL
-
-
-
-
-
fish|3|580
20.00 TL
40.00 TL
60.00 TL
80.00 TL
100.00 TL
-
-
-
-
-
fishing|3|582
20.00 TL
40.00 TL
60.00 TL
80.00 TL
100.00 TL
-
-
-
-
-
flights|3|584
20.00 TL
40.00 TL
60.00 TL
80.00 TL
100.00 TL
-
-
-
-
-
buzz|1|586
20.00 TL
40.00 TL
60.00 TL
80.00 TL
100.00 TL
-
-
-
-
-
foundation|3|588
20.00 TL
40.00 TL
60.00 TL
80.00 TL
100.00 TL
-
-
-
-
-
futbol|1|590
20.00 TL
40.00 TL
60.00 TL
80.00 TL
100.00 TL
-
-
-
-
-
gripe|3|592
20.00 TL
40.00 TL
60.00 TL
80.00 TL
100.00 TL
-
-
-
-
-
haus|3|594
20.00 TL
40.00 TL
60.00 TL
80.00 TL
100.00 TL
-
-
-
-
-
horse|3|596
20.00 TL
40.00 TL
60.00 TL
80.00 TL
100.00 TL
-
-
-
-
-
immobilien|1|598
20.00 TL
40.00 TL
60.00 TL
80.00 TL
100.00 TL
-
-
-
-
-
industries|3|600
20.00 TL
40.00 TL
60.00 TL
80.00 TL
100.00 TL
-
-
-
-
-
ink|1|602
20.00 TL
40.00 TL
60.00 TL
80.00 TL
100.00 TL
-
-
-
-
-
kaufen|3|604
20.00 TL
40.00 TL
60.00 TL
80.00 TL
100.00 TL
-
-
-
-
-
lease|3|607
20.00 TL
40.00 TL
60.00 TL
80.00 TL
100.00 TL
-
-
-
-
-
london|3|609
20.00 TL
40.00 TL
60.00 TL
80.00 TL
100.00 TL
-
-
-
-
-
luxury|3|611
20.00 TL
40.00 TL
60.00 TL
80.00 TL
100.00 TL
-
-
-
-
-
maison|3|613
20.00 TL
40.00 TL
60.00 TL
80.00 TL
100.00 TL
-
-
-
-
-
media|3|615
20.00 TL
40.00 TL
60.00 TL
80.00 TL
100.00 TL
-
-
-
-
-
moda|3|617
20.00 TL
40.00 TL
60.00 TL
80.00 TL
100.00 TL
-
-
-
-
-
nagoya|3|619
20.00 TL
40.00 TL
60.00 TL
80.00 TL
100.00 TL
-
-
-
-
-
ninja|1|623
20.00 TL
40.00 TL
60.00 TL
80.00 TL
100.00 TL
-
-
-
-
-
partners|3|625
20.00 TL
40.00 TL
60.00 TL
80.00 TL
100.00 TL
-
-
-
-
-
parts|3|627
20.00 TL
40.00 TL
60.00 TL
80.00 TL
100.00 TL
-
-
-
-
-
photo|3|629
20.00 TL
40.00 TL
60.00 TL
80.00 TL
100.00 TL
-
-
-
-
-
pics|3|632
20.00 TL
40.00 TL
60.00 TL
80.00 TL
100.00 TL
-
-
-
-
-
pictures|3|634
20.00 TL
40.00 TL
60.00 TL
80.00 TL
100.00 TL
-
-
-
-
-
productions|3|636
20.00 TL
40.00 TL
60.00 TL
80.00 TL
100.00 TL
-
-
-
-
-
properties|3
20.00 TL
40.00 TL
60.00 TL
80.00 TL
100.00 TL
-
-
-
-
-
pub|1
20.00 TL
40.00 TL
60.00 TL
80.00 TL
100.00 TL
-
-
-
-
-
rentals|3
20.00 TL
40.00 TL
60.00 TL
80.00 TL
100.00 TL
-
-
-
-
-
report|3
20.00 TL
40.00 TL
60.00 TL
80.00 TL
100.00 TL
-
-
-
-
-
rest|1
20.00 TL
40.00 TL
60.00 TL
80.00 TL
100.00 TL
-
-
-
-
-
reviews|1
20.00 TL
40.00 TL
60.00 TL
80.00 TL
100.00 TL
-
-
-
-
-
rocks|3
20.00 TL
40.00 TL
60.00 TL
80.00 TL
100.00 TL
-
-
-
-
-
rodeo|3
20.00 TL
40.00 TL
60.00 TL
80.00 TL
100.00 TL
-
-
-
-
-
services|3
20.00 TL
40.00 TL
60.00 TL
80.00 TL
100.00 TL
-
-
-
-
-
social|1
20.00 TL
40.00 TL
60.00 TL
80.00 TL
100.00 TL
-
-
-
-
-
supplies|3
20.00 TL
40.00 TL
60.00 TL
80.00 TL
100.00 TL
-
-
-
-
-
supply|3
20.00 TL
40.00 TL
60.00 TL
80.00 TL
100.00 TL
-
-
-
-
-
tienda|3
20.00 TL
40.00 TL
60.00 TL
80.00 TL
100.00 TL
-
-
-
-
-
tokyo|3
20.00 TL
40.00 TL
60.00 TL
80.00 TL
100.00 TL
-
-
-
-
-
tools|3
20.00 TL
40.00 TL
60.00 TL
80.00 TL
100.00 TL
-
-
-
-
-
trade|1
20.00 TL
40.00 TL
60.00 TL
80.00 TL
100.00 TL
-
-
-
-
-
vacations|3
20.00 TL
40.00 TL
60.00 TL
80.00 TL
100.00 TL
-
-
-
-
-
villas|3
20.00 TL
40.00 TL
60.00 TL
80.00 TL
100.00 TL
-
-
-
-
-
vision|3
20.00 TL
40.00 TL
60.00 TL
80.00 TL
100.00 TL
-
-
-
-
-
vodka|3
20.00 TL
40.00 TL
60.00 TL
80.00 TL
100.00 TL
-
-
-
-
-
watch|2
20.00 TL
40.00 TL
60.00 TL
80.00 TL
100.00 TL
-
-
-
-
-
webcam|1
20.00 TL
40.00 TL
60.00 TL
80.00 TL
100.00 TL
-
-
-
-
-
wiki|1
20.00 TL
40.00 TL
60.00 TL
80.00 TL
100.00 TL
-
-
-
-
-
works|3
20.00 TL
40.00 TL
60.00 TL
80.00 TL
100.00 TL
-
-
-
-
-
xyz|1
20.00 TL
40.00 TL
60.00 TL
80.00 TL
100.00 TL
-
-
-
-
-
Alan Adı Durum Fiyat Satın Al

Web Hosting Paketleri

Windows & Linux

7.95

den başlayan fiyatlar

Reseller Paketleri

Windows & Linux

3.95

den başlayan fiyatlar

Mail Hosting Paketleri

POP3 & IMAP

0.75

den başlayan fiyatlar

Mutlu Müşterilerimiz
 • Kaab B.- kitapefendi.com

  Kesintisiz hizmetleri sayesinde artık müşterilerimize ayıracak daha fazla vaktimiz oluyor, bizim adımıza websitesinin tüm teknik alt yapısı ile ilgileniyorlar.

 • Bora D. - tourjet.com.tr

  Hızlı ve sorunsuz hizmetlerini sınırsız paketler ile taçlandırdıktan sonra memnuniyetim 4 kat daha arttı, artık dolan alan ve biten trafik sorunlarıyla uğraşmam gerekmiyor..

 • Aziz A. - mustafaceceli.com

  Yurtdışında çektiğimiz çilelere son vererek SSD performansı ile websitemizi daha stabil hale getirdikleri için artık geceleri rahat uyuyorum.

Neden diğerlerinden daha iyiyiz?
 • 7\24 Teknik Destek

  Gerçek anlamda 7/24 talep sistemi ile destek sunmaktayız.

 • Türkiye Lokasyonlu Sunucular

  Tüm sunucularımız Türkiye'de barındırılmaktadır.

 • En Ucuz Fiyat Garantisi

  Rakiplerimiz asla bu fiyatlara yetişemeyecekler !

 • %100 Yerli Sermaye

  Türkiye'de 100% yerli en büyük telekomünikasyon firmasıyız.

 • Yardımsever WebArısı Ekibi

  Her zaman size güler yüz ile hizmet vermeye söz verdik.